Manuella inställningar

1. Börja med att välja din mobiltelefontillverkare i menyn.
2. Välj sedan din telefonmodell i nästa meny.
3. Välj till sist vilken tjänst du vill ha inställningar för. Tillgängliga tjänster beror på vilken telefonmodell du har.

1. Tillverkare

2. Modell

3. Tjänst